Mette Jacobsen style=

Mette Jacobsen

President Medlemsansvarlig
Hilde Mølmen Olsen style=

Hilde Mølmen Olsen

Visepresident
Bjørn Godtfred Sandbu style=

Bjørn Godtfred Sandbu

Sekretær
Åge Melbø style=

Åge Melbø

Kasserer
Liv Torill Granslåen style=

Liv Torill Granslåen

Past president
Sigurd Søberg style=

Sigurd Søberg

Klubbmester
Hanne Grete Bækken Blakar style=

Hanne Grete Bækken Blakar

Styremedlem